НИЕ ВПЕЧАТЛЯВАМЕ <div style='color:#ff7200;'>ВАШИТЕ</div>КЛИЕНТИ

Grand Gourmand

Проекти

We are Bosch

Проекти

Edo Sushi

Проекти

SASA Asian Pub

Проекти

Crystal Steak Burger

Проекти

АЛКО център

Проекти
  • ЗК „ЛЕВ ИНС” АД е взискателна при избора на партньори, но „Експресреклама 1” ООД изпълнява поетите договорни задължения качествено и в срок. Екипът на „Експресреклама 1” ООД реагира бързо и адекватно при възникнали въпроси от наша страна по време на изпълнение на договорите.  
  •             Фирма „Експресреклама 1” ООД успешно е изработила и монтирала рекламни съоражения на нашата компания през последните три години. За популяризиране на нашата рекламна дейност в областта на външната реклама ние получихме услуги с високо качество, индивидуално съобразени със спецификата на нашите изисквани я.
  • Фирма „ЕКСПРЕСРЕКЛАМА 1” ООД успешно  изработи възложените типови рекламни съоражения по изготвен от тях проект и монтира на посочените от нас места. Поръчката бе изпълнена качествено, в срок и без допълнително съгласуване между страните. През годините с екипа на „ЕКСПРЕСРЕКЛАМА 1” ООД сме работили по редица проекти за изграждане и обслужване на стандартни и нестандартни рекламно-информационни конструкции на територията на България.